Välkommen till Jobsab

Pågående projekt

Här nedanför kan du läsa mer om Jobsabs aktiva projekt

Malmös Internationella Skola

I Hyllie i Malmö bygger vi just nu Malmös internationella skola tillsammans med MVB. 

 

ESS - European Spallation Source

Vi tillverkar kompletta Cryopaneler till framtidens forskning i Lund.

NCC, Kristianstad

Vi är med och bygger Europas modernaste reningsverk.

Furillen Rydebäck

Pandemisäkert LSS-boende.

72st lägenheter.

Kongsberg

Nya dockningar för Kongsberg i Februari och Mars.

Södertörn

Vi installerar en ny biogasanläggning i Stockholm.

Vi är ISO certifierade

Jobsab arbetar kontinuerligt för att hålla våra certifieringar levande. Det är viktigt att vi lever upp till högt ställda krav, så att vi kan lämna alla garantier som krävs gentemot våra kunder.

Kvalitet

Våra system byggs för att kunna anpassas och förändras i takt med din verksamhet.

Kontakta oss

Ta kontakt med oss eller någon specifik i vår personal.

Om oss

JOBSAB har sedan 1981 levererat rörinstallationer inom gas, hydraulik, industri och vvs.