Projektledning

JOBSAB har 15 års erfarenhet av projektledning och konstruktion inom kärnkraft.

JOBSAB har alla erfoderliga licenser, utbildningsnivåer och utrustningar för att genomföra dessa projekt.