Certifiering

Jobsab arbetar kontinuerligt för att hålla våra certifieringar levande. Det är viktigt att vi lever upp till högt ställda krav, så att vi kan lämna alla garantier som krävs gentemot våra kunder.

ISO 3834

Certifikat inom svetsning och installation

Se vårt certifikat här.

Ackrediteringscertifikat

Vi är certifierade inom ackreditering.
Se vårt certifikat här

Nordiskt tillväxtcertifikat

Certifikat inom nordiskt tillväxt

Se vårt certifikat här.

Certifiering säkert vatten

Certifiering säkert vatten

Se vårt certifikat här.