Om Jobsab

JOBSAB har sedan 1981 levererat rörinstallationer inom gas, hydraulik, industri och vvs.

Sedan 2004 har vi utfört VS-installationer i Landskrona-Helsingborg-Lund-Malmö regionen.
JOBSAB projekterar, förtillverkar, svetsar och installerar rörsystem för alla förekommande media.

Förtillverkning sker i vår verkstad, där vi bland annat har utrustning till att utföra rörbockning, svetsning och rengöring av både gassystem och hydrauliksystem.

Med mer än 30 års erfarenhet i branschen och med hög kompetens förverkligar vi våra kunders önskemål!

Kontakta oss