Kvalitétsplan

Detta kapitel innehåller beskrivning av hur de olika delarna av kvalitetssystemet upprättas, dokumenteras och tillämpas. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla sagittis enim in lorem bibendum sagittis. Etiam viverra ante sed diam ullamcorper feugiat non et augue. Vestibulum ac augue massa. Aliquam non ipsum ut sapien blandit ullamcorper ac vel massa.

Kvalitetssystemet delar.
Kvalitetssystemet som är skriftligt dokumenterat, består av foljande delar:

Kvalitetshandbok
Tekniska instruktioner

Kvalitetshandbok.
Kvalitetshandbok är utformad efter de riktlinjer som anges i Svensk Standard
SS-EN ISO/IEC I7 020:2005

Kapitel   sida datum
1. Företagsledningens ansvar 2 080829
2. Kvalitetssystem 10 080829
3. Kontraktsgenomgång 11 080829
4. Dokumentstyrning 12 080829
5. Inköp 15 080829
6. Produkter tillhandahållna av köparen 18 080829
7. Produktidentifikation och spårbarhet 19 080829
8. Processtyrning 20 080829
9. Kontroll och provning 23 080829
10. Kontroll-, mät-, och provningsutrustning 27 080829
11. Kontroll och provningsstatus 29 080829
12. Behandling av awikande produkter 30 080829
13. Korrigerande åtgärder 31 080829
14. Hantering, förvaring, packning, leverans 32 080829
15. Kvalitetsdokument 36 080829
16. Interna kvalitetsrevisioner 37 080829
17. Upplärning 38 080829
18. Statistiska metoder 39 080829